Francúzsko - Lotrinský dvojkríž

Lotrinský kríž

Začiatkom 10. storočia vládol v Lotrinsku (na území dnešného severovýchodného Francúzska) knieža Svätopluk, v dobových prameňoch písaný ako Zuentibolch. Bol synom nemeckého cisára Arnulfa a krstným synom nášho veľkomoravského kráľa Svätopluka I. A keďže dávnym znakom Lotrinska je dvojitý kríž, zvádza to k úvahe, či spolu so Svätoplukovým menom "nepreskočil" do Lotrinska aj symbol dvojitého kríža ...

Minca lotrinského kiežaťa

                        René z Anjou

Neskôr v 15. storočí sa Lotrinským kniežaťom roku 1431 stal René z Anjou, pričom prebral aj tradičný znak Lotrinska dvojkríž. Tento symbol bol spojený s rodom Anjou aj vzhľadom na tzv. "Pravý kríž", ktorý sa našiel počas križiackych výprav a preišel do vlastníctva rodiny, ale aj vzhľadom na vetvu sicílskych Anjouovcov, ktorí sa rodinne spojili s uhorskými panovníkmi a z ktorých pochádzal aj Karol Róbert zakladateľ Anjoujovskej uhorskej kráľovskej dynastie.

Počas 2. svetovej vojny sa Lotrinský dvojkríž stal symbolom slobodných francúzskych síl, ktoré sa vytvorili vo Veľkej Británii pod vedením generála Charlesa de Gaulla, jednak pre svoj silný symbolický význam a jednak, ako protipól nacistickej svastiky. Jedna z verzií hovorí, že dvojkríž navrhol jeden z francúzskych veliteľov, ktorého korene siahali do Lotrinska.

     

    

Symboly slobodného Francúzska